Retriever je lovecký pes, který má díky své inteligenci a nadanosti předpoklad všestranného využití. Jejich místo v lovecké praxi je v práci po výstřelu - pamatují si místo dopadu lovené zvěře, jsou schopni ji dohledat a přinést. Jsou známí svou vášní k práci ve vodě. Cílem zkoušek je prověřit především jejich přinášecí schopnosti, ale i povahové vlastnosti. Pokud jsou správně vedeni, získáte v nich silné univerzální, všestranné lovecké psy.


V této sekci naleznete informace o zkouškách retrieverů. Budou představeny jednotlivé disciplíny a na videu uvidíte provedení s našemi fenkami. Pokud se chcete se svým psem zkoušek zúčastnit a začínáte, není špatné se na nějaké zkoušky jet první jen podívat a vidět naživo průběh a atmosféru těchto akcí. Základem je jinak vhodné oblečení a lovecké vodítko přes rameno. Pro komunikaci se psem píšťalka.

Možná je zde správné místo zmínit, jak se na zkouškách vlastně psi hodnotí. Celá práce je rozdělena do několika disciplín. Každá je hodnocena známkami 0 až 4. Pes se známkou 0 neprospěl a je ze zkoušek vyloučen, známka 4 je nejvyšší ohodnocení. Přinášení (aport) se hodnotí zvlášť. Zjednodušeně to znamená, že daná dispciplína se hodnotí tehdy, když jde pes ke kusu, jakmile už zvěř nese vůdci, hodnotí se přinášení. Během celých zkoušek tedy pes získá několik známek z přinášení. Na konci se z nich udělá aritmetický průměr. Navíc má každá disciplína svůj násobící koeficient podle její důležitosti a obtížnosti. Např. aport kachny z hluboké vody má koeficient 4, takže pes, který tuto disciplínu provede na známku 4, získá 16 bodů. Podle celkového počtu bodů se psi ještě klasifikují do I., II. nebo III. ceny. Pokud jsou na prvním místě psi se stejným počtem bodů, jdou do tzv. rozstřelu. Rozhodčí určí disciplínu a nejrychlejší pes, který ji správně provede, vítězí.

Pokud se na zkouškách zadává i titul CACT a res. CACT, potom první pes svého plemene, který skončil v první ceně, může dostat CACT, druhý pes daného plemene v první ceně res. CACT. Tituly CACT a res. CACT jsou nenárokové, takže je rozhodčí dle svého uvážení může, ale nemusí udělit.

 
Zkoušky - popis disciplín a videa - videa pochází z dřívějších let, od roku 2015 platí nový soutěžní řád ČMKJ (ty lze sehnat u hlavních výcvikářů obou klubů):

OVVR - Ověření vrozených vlastností retrieverů

SZVPR - Speciální zkoušky z vodní práce retrieverů

PZ - Podzimní zkoušky
 

 

zpět