Jak je to s barvami?

Labradoři mohou být podle standardu plemene černí, žlutí a hnědí - čokoládoví.

Asi všichni zaznamenali stoupající oblíbenost čokoládových labradorů. A jak to bývá u většiny jakýchkoli trendů, může to pro ně znamenat určitá rizika, kdy lidé začnou s chovem za "každou cenu" na úkor zdraví zvířat a jejich potomků. Možná jste někde zaznamenali čokoládového labradora s nafialovělými víčky, labradory se světlýma, až žlutýma  očima, i když sami jsou v srsti černí, růžové mordy, světlé sliznice, atd.  Do linií s vlohou pro hnědou barvu jsou bohužel přimícháváni jedinci se žloutou vlohou a to ve vzájemném vlivu způsobuje nedostatek pigmentu a nestandardní vzhled. Takže košík plný štěňat všech tří barev by neměl být cílem ani chovatele ani budoucího majitele. Ve vztahu ke zdraví odchovu mi to přijde docela krátkozraké. Závěrem - labradoři všech barev by měli mít tmavý pigment a u nás v ČR to bohužel není samozřejmost.

                                                                                      foto Carol Coode


O zbarvení psa rozhodují kombinace dvou genů s alelami B, b a E, e. Alela B je dominantní a podmiňuje černou barvu. Alela b je recesivní a kóduje hnědou, čokoládovou barvu. Alela E je dominantní a znamená schopnost vyjádření pigmentu a barvy srsti. Alela e naopak znamená neschopnost projevu pigmentu a barvy srsti, tzn. že pes nesoucí sadu těchto recesivních alel může být pouze žlutý (i když nese alely pro černou barvu).


Možné kombinace tedy jsou:

BBEE - dominantně černý pes

BBEe - černý pes s vlohou pro žlutou barvu

BBee -  žlutý pes (kombinace recesivních alel ee potlačuje černou barvu)

BbEE - černý pes s vlohou pro hnědou barvu

BbEe - černý pes s vlohou pro žlutou i hnědou barvu

bbEE - hnědý pes

bbee - žlutý pes, slabý pigment

Bbee - žlutý pes - nese vlohu pro černou, takže dál při pářením s černým psem se mohou narodit i černá štěňata

 
Podrobněji zpracovaná problematika dědičnosti barev a jejich kombinací je zde.

 

zpět