Tyto zkoušky ověřují vrozené vlastnosti, které by každý retriever měl mít. Pes musí mít v den zkoušek minimálně 10 měsíců. Zkoušky jsou důležité z chovatelského hlediska, protože zde pes ukazuje své vrozené vlastnosti, zatím neovlivněné systematickým výcvikem vyššího stupně. Zkoušky psa nekvalifikují jako lovecky upotřebitelného, ale je možné jej uchovnit.

Jako aport slouží standardní dummy o hmotnosti 500g. Jen na dohledávce se používá kachna. Pes ji nemusí donést. Poku ji donese, počítá se mu dohledávka zároveň jako aport v terénu a do soudcovské tabulky se mu připíše aport se zvěří. Což je plus, pokud skončí více psů se stejným počtem bodů - výhodu má pes mladší a aportující se zvěří.

Hodnotí se disciplíny:

  • chůze u nohy - vodění na vodítku a volně
  • aport z vody
  • aport v terénu
  • chování po výstřelu
  • nos - hodnotí se na dohledávce zvěře

V průběhu celých zkoušek se hodnotí vrozená chuť k práci, ochota k práci ve vodě a kontakt s vůdcem. Ještě se provádí tzv. test povahy kdy se vůdce se svým psem projde kolem ostatních psů. Pes nesmí vrčet nebo jinak agresivně reagovat na ostatní psy. Byl by to důvod k jeho vyloučení z chovu.

Chůze u nohy

Vůdce jde se svým psem asi 50 kroků od rozhodčích a zpět. Cestou tam bývá většinou pes veden na vodítku, cestou zpět jde volně. Pes nesmí táhnout, výrazně se loudat nebo odbočovat tak, že by napnul vodítko. Při volné chůzi také následuje vůdce bez předbíhání, loudání se či odbíhání. Povel vůdce dává jen při začátku chůze a když psa odváže v druhé půli po otočce. Ostatní povely navíc, které by musel dát, snižují známku. Vodění psa mohou rozhodčí sledovat v průběhu celých zkoušek a může to ovlivnit celkovou známku z vodění.

Aport z vody

Při této disciplíně se testuje vrozená chuť psa k práci ve vodě. Měl by jít pro aport do vody bez váhání. Při těchto zkouškách může mít vůdce psa před vypuštěním pro aport uvázaného bez ztráty bodů (na rozdíl od ostatních zkoušek). Předávka aportu je korektní pouze na suchu, pes nesmí stát ve vodě. Musí jít ochotně na břeh a aport předat než se otřepe.

Chování po výstřelu

Testuje se reakce psa na výstřel. Vůdce dá psu volno a střelec na povel rozhodčího vystřelí. Pes by neměl reagovat bázlivě, utéct pryč nebo přímo k vůdci nebo být celkově neovladatelný. Vůdce si pak psa přivolá. Moment přivolání rozhodne rozhodčí. Při této disciplíně někdy bývají psi zkoušeni ve dvojicích.

Aport v terénu

Aport v terénu je vlastně jednoduchý aport. V terénu, který určí rozhodčí, provede vůdce se psem aport. Předání má být korektní na povel vůdce. Pokud pes provedl dohledávku se zvěří, může mu ji rozhodčí uznat i jako aport v terénu.

Nos

V zarostlém terénu nebo v lese pohodí rozhodčí nejčastěji kachnu tak, aby to pes neviděl. Vůdce pak psa vyšle na dohledání. Zde ještě pes nemusí kachnu donést, stačí, když ji označí. Pokud ji donese, zaznačí se mu aport se zvěří.

Test povahy

Vůdci se svými psy nastoupí do řady. Psi sedí u nohy a jsou na vodítku. Vůdce, který je první v pořadí, vyjde se svým psem a projde v blízkosti kolem sedících psů. Pak se zařadí na koec řady, psa opět usadí u nohy a pokračuje vůdce další, až se takto všichni vystřídají. Účelem je vyzkoušet reakce psa i když bude v blízkosti jiných psů. Náznak jakékoli agresivity ať už jdoucího nebo sedícího psa by měl končit vyloučením psa, aby nemohl být uchovněn.