Psi na těchto zkouškách prokazují vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti pro práci při lovech vodní zvěře. Ověřuje se zde jejich ochota k práci ve vodě, což je ostatně doména všech retrieverů.V průběhu celých zkoušek se dále hodnotí poslušnost a ovladatelnost psa, chování po výstřelu (hodnotí se při všech disciplínách, u kterých se střílí) a u každého aportu se píše malá známka z přinášení. Výsledná známka z přinášení je aritmetický průměr malých známek.

Přinášení kachny z hluboké vody

Jedná se o klasický aport kachny z vody. Vůdce stojí se psem na břehu vedle rozhodčího a střelce. Pes může být přivázaný, ale sníží to známku o bod. Pokud je pes na volno, má zůstaň u nohy vůdce. Rozhodčí pak hodí kachnu do vody a střelec u toho vytřelí. Vůdce vyšle psa. Pes nesmí vyběhnout dřív bez povelu. Do vody jde bez zaváhání, vezme aport a plave přímo zpět. Kachnu předává na břehu, korektně na povel vůdce. U této disciplíny se do známky zahrnuje i přinášení. Pokud kachnu upustí dřív, ztratí bod za přinášení i za aport z hluboké vody. Celkově smí dát vůdce maximálně tři povely k přinesení.

Přinášení dvou kachen z hluboké vody - handling

Rozhodčí hodí do vody dvě kachny do vzdálenosti asi 10 až 15 metrů v pravém úhlu. Vhození kachen nesmí pes vidět. Vůdce potom psa navádí, aby obě kachny pes postupně donesl. Je zde časový limit 6 minut. Pes nesmí kachny zaměnit. Pes zde prokáže, že je ve vodě ovladatelný a poslouchá pokyny vůdce. Předávka musí být zase na souši a na povel vůdce. Přinášení se opět hodnotí samostatně.

Práce v rákosí

Zde se testuje ochota psa k práci v rákosí a slídění po zvěři. Vůdce pošle psa do rákosí a sám pomalu postupuje podél něj. Pes by měl samostatně systematicky prohledávat rákosí i do hloubky a neměl by se vyhýbat vodě, pokud tam je. Neměl by moc vybíhat z rákosí a být nucen jít zpět. Pokud ale vyběhne a sám se do rákosu s chutí vrací, není to chyba. Na závěr slídění je před psa tak, aby to neviděl, dohozena kachna. Pes musí kachnu při slídění najít a bez povelu přinést vůdci. Na dohledání kachny má pes limit 10 minut. Při této disciplíně se hodnotí jeho vytrvalost, systematičnost práce a zájem.

Dohledávka pohozené kachny v rákosí

Rozhodčí hodí asi 5 metrů od břehu do rákosí kachnu. Pes to nesmí vidět. Rozhodčí pak vůdce se psem zavede asi 50 kroků od pohozené kachny a vůdce vypustí psa k dohledání. Přinášení se opět hodnotí samostatně.

Pamět k aportu - marking

Zkouší se na poli nebo na louce. Porost by měl zvěř lehce zakrývat. Používá se bažant nebo kachna. Pes sedí na volno u vůdce. Jeden rozhodčí zůstane u vůdce a druhý rozhodčí jde se střelcem do vzdálenosti asi 40 kroků. Rozhodčí vyhodí zvěř za současného vystřelení. Pes by měl dohození zvěře pozorovat a pamatovat si místo dopadu. Asi po 10 vteřinách dá rozhodčí vůdci znamení a ten vyšle psa pro aport. Pes nesmí vyběhnout bez povelu. Je dobré si s rozhodčím předem domluvit znamení, kterým dá vědět, aby nevzniklo zbytečné nedorozumění. Pes běží nejkratší cestou ke zvěři a donese ji hned zpět vůdci. Přinášení se opět hodnotí samostatně. Povely jsou dovoleny, ale soustavné povzbuzování psa sníží známku.

Vodění psa

Pes může být veden celou dobu na volno nebo na vodítku. Rozhodčí vytyčí trasu tak, aby musel vůdce se psem překonávat přírodní překážky, kličkovat mezi stromy apod. Pes se nesmí předbíhat ani výrazně zaostávat.

Chování na stanovišti

Retriever musí být na stanovišti úplně klidný. Vůdci se rozestaví asi 20 kroků od sebe. Většinou je pro dva vůdce jeden střelec a jeden rozhodčí. Střílí se postupně ze všech míst, každý střelec asi po dvou minutách. Celkový čas je 10 minut. Pes může být u vůdce na volno nebo přivázaný. Přivázanému se snižuje známka o bod. Pokud je pes nepokojný, kňučí, je nervózní nebo utekl z odložení, pokud byl na volno, je vyloučen.