Slídění s dohledávkou

Přinášení vlečené pernaté

Přinášení vlečené srstnaté

Pamět k aportu - marking

Na videu Jess kus přeběhla. Měla by jít jen ke kusu, vzít jej a běžet zpět.